mandag 7. august 2023

Skoghagen på låvetomta

En skoghage skal kunne fungere både til matauk og som en prydhage. Altså ha mange funksjoner. Den skal klare seg selv, der nedbryting og omdanning er viktige prosesser. I vår skoghage skal det være rom for naturlige planter som etablerer seg av seg selv, men også planter som vi tilfører. 


Vi er så heldige at vi allerede har en stor hage som inneholder kjøkkenhage, frukthage, hasselhekk, bærbusker osv osv. Så behovet for så mye mer matproduksjon har vi ikke. Men vi er opptatt av at hagearealet skal utnyttes. 
For mer enn 40 år tilbake ble det tatt ned en gammel låve, og på denne tomta har det gjennom årenes løp blitt etablert naturlig vegetasjon. Flere ulike vekster har etablert seg selv, men deretter forsvunnet -  alt etter tilgang på lys og næring. Og dette er naturlig på et område hvor det etableres skog. Jeg må jo nevne ar skogen er på 120-150 kvm. 
Det har gjennom disse årene vært en naturlig nedbryting av plantemateriale, og både mose, lav og sopp vokser på området i dag. Det finnes også noe selje som nevnt, men også noe gress og andre ville urter. Skogen har vi tynnet for å slippe mer lys inn. 
Som sagt, så skal skogen være til pryd og nytte. I ytterkanten mot sør har vi plantet en del stauder vi ikke har plass til ellers i hagen, samt Rhododendron og et pæretre. I dette området har det en gang stått en utedo, så jorda er god der. Det er i ytterkanten mye tørre greiner og kvister i hauger som fungere som oppholdssted for insekter og andre småkryp. 


Ja, dette er bare starten......vi får se hvordan det utvikler seg. 

1 kommentar:

Hagen i Vennerslyst 9.april 2024

Det er mange gjøremål i hagen gjennom våren også. I dag 9.april skjer dette:  Løvblåsing Potta georginer   Lagt på plast til tidligpoteter