torsdag 25. mars 2021

Musegnag under snøen


Musegnag er et velkjent problem hos mange hageeiere. Ofte husker vi på å beskytte plantene mot disse firbente om høsten før snøen kommer, men ikke alltid. Det vil av og til være planter vi glemmer av - dessverre.
 
I høst syntes vi at vi var flinke med å verne planter mot musegnag. Enkelte planter er nok mer utsatt enn andre, det være seg planter i slektene Malus, Pyrus, Prunus og Sorbus. Jeg stakk noen vedaktige stiklinger av en grunnstamme til eple våren 2020, og disse rotet seg godt i stikkebedet. Veksten var god utover sommeren, så jeg hadde planer om å pode enten denne våren (2021) eller til neste senvinter. Når snøen smeltet, ja da så plantene slik ut som bildene viser. 
De samme tankene har ikke musa hatt i vinter. Som dere ser av bildet, så har musa forsynt seg godt av barken rundt hele planta. Når musa gnager på denne måten, så gnager den vekk også vekk silvevet. Silvevet hos planter har betydning for transporten av sukkerstoffer som produseres under fotosyntesen - FS. Jeg kan jo håpe på at det er noen knopper helt nede ved basis på planta som vil bryte. Viktig med stammebeskyttere på unge frukttrær hvor barken fortsatt er ung og fristende. stammebeskytterne skal sitte på i flere år. Hagen i Vennerslyst 9.april 2024

Det er mange gjøremål i hagen gjennom våren også. I dag 9.april skjer dette:  Løvblåsing Potta georginer   Lagt på plast til tidligpoteter