tirsdag 9. april 2024

Hagen i Vennerslyst 9.april 2024Det er mange gjøremål i hagen gjennom våren også. I dag 9.april skjer dette: 


LøvblåsingPotta georginer Lagt på plast til tidligpoteter Hagen i Vennerslyst 9.april 2024

Det er mange gjøremål i hagen gjennom våren også. I dag 9.april skjer dette:  Løvblåsing Potta georginer   Lagt på plast til tidligpoteter