torsdag 2. september 2021

DEN GULE LØKEN I KJØKKENHAGEN MÅ TØRKES!

Tørking av gul og rød kepaløk fra kjøkkenhagen gjør at den lagres bedre og lengre i kjøleskap og kjølerom. 


Veldig ofte er kepaløk noe av det enkleste vi kan dyrke i en kjøkkenhage. Ved å kjøpe setteløk om våren som vi setter i jorda i midten av mai, vil vi få moden og god løk fra midten av august og utover. 


Løken trenger oppfølging både med gjødsling og vanning. Er jorda for tørr, vil vi veldig ofte få små løk. Tørke under dyrking gir impulser til at løken avslutter veksten tidlig. Dette ser vi ved at løkbladene knekker og legger seg. 


Moden løk som har avsluttet veksten må rykkes og tørkes. Rykke i dette tilfellet betyr å dra løken opp og legge den oppå jorda. Helge og jeg pleier å la løken bakketørke oppå jorda i ca to uker (noen lager pene løkfletter og henger dem på en vegg). På bildet over har vi lagt løken til tørk på en benk. 


Etter ca to uker har løkbladene tørket inn, og selve løken har fått en gyllen farge med tørre ytre løkskjell. Nå er den klar for lagring ved 0°C. Løk tåler å lagres ned til -0,5°C. Tørking av løken gjør at grohemmende hormoner som finnes i bladene trekker ned i løkkaka under tørkeprosessen. Dette gjør at vi kan lagre egen løk med god kvalitet til godt utpå vinteren ved litt lav kjøleskaptemperatur. 2 kommentarer:

Skoghagen på låvetomta

En skoghage skal kunne fungere både til matauk og som en prydhage. Altså ha mange funksjoner. Den skal klare seg selv, der nedbryting og omd...